Dùng ô tô kéo thân cây, bị cây “trả đũa” ngay lập tức