Dù không có tóc nhưng anh vẫn có quyền làm điệu mà