Drive Ahead! Sports - soft launch trailer - Game đá bóng bằng xe đua độc đáo

Thật khó để xếp Drive Ahead! Sports for iOS vào 1 thể loại game cụ thể nào vì đây là sự pha trộn vô cùng độc đáo giữa những màn đua xe tốc độ, điều khiển xe trên địa hình phức tạp, đâm xe đối đầu và đá bóng bằng... lốp xe.