Cách thay đổi nhân vật chơi game BnB M (Boom M)

Không chỉ có hệ thống nhân vật đa dạng mà BnB M (Boom M) còn cho phép người chơi có thể thay đổi nhân vật trong game để chơi BnB M tốt hơn.