Điều kinh dị xảy ra khi phun thuốc sâu vào con bọ ngựa sắp chết