Đến nơi yên tĩnh nhất hành tinh, không ai có thể ở quá 45 phút