Đây là pha lách xe vào chỗ đỗ hẹp với kỹ thuật siêu đẳng đạt kỷ lục Guinness