Đây là dụng cụ giúp cánh đàn ông giấu bia rượu khỏi tầm ngắm của các bà vợ