Đây chắc hẳn là màn nhảy cầu hài hước và khó đỡ nhất trong lịch sử