Đáp án cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông 2020 - Tuần 4

Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2020 tuần 4 diễn ra từ 10h00 ngày 28/9/2020 - 05/10/2020. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án trong video nhé.