Tham khảo đáp án cuộc thi Chung tay vì an toàn giao thông 2020 - Tuần 16

Cuộc thi trắc nghiệm Chung tay vì an toàn giao thông 2020 tuần 16 diễn ra từ 10h00 ngày 21/12/2020 - 28/12/2020. Mời các bạn cùng theo dõi đáp án trong video nhé.