Đàn dê đứng cheo leo trên vách đá dựng đứng để liếm muối