Container đâm tung dải phân cách trúng 3 ô tô, người đi đường chạy tán loạn