Cơ chế hoạt động và ưu nhược điểm của nhà máy thủy điện