Chuyện gì sẽ xảy ra khi rọi tia laze vào quả bóng nước