Chú muỗi cố gắng đốt nhưng không thể đâm kim qua da