Chú mèo lịch sự nhất thế giới, biết gõ cửa xin vào nhà ở Anh