Chrome 51 Intersection Observers, Passive Event Listeners and the Credential Management API - Trình duyệt Chrome cho Android

Gã khổng lồ Google đã vừa mới cập nhật phiên bản mới của trình duyệt Chrome với nhiều cải tiến tốt về hiệu năng.