Cận cảnh ôtô có thể đi bộ, leo trèo đầu tiên trên thế giới