Cảm động nghẹn lời giây phút cậu bé không tay chân cố gắng đút ti giả để dỗ em