Cài đặt và kích hoạt Intel® Platform Administrator Server