Cài đặt Malwarebytes Anti-Malware để quét virus máy tính

Malwarebytes Anti-Malware là phần mềm quét và tiêu diệt malware cao cấp và đang được sử dụng rất nhiều. Không chỉ quét những virus độc, nó còn có thể tìm và diệt trojan, worm, rootkit...