Cách xem nhật ký hoạt động trên Facebook - Xem nhật ký trên Facebook

Xem lại nhật ký hoạt động giúp bạn biết được mình đã làm gì trên Facebook. Cũng nhờ đó mà phát hiện kịp thời những trường hợp tự động like, share do virus. Hơn nữa bạn còn có thể ẩn bài đăng, hủy like, cho hiển thị lại dòng thời gian... dễ dàng.