Cách thêm tài khoản kế thừa trên Facebook

Hiện nay Facebook đã cho phép thêm tài khoản Facebook kế thừa tài khoản người đã khuất. Tức chúng ta có thể thêm tài khoản sẽ kế thừa tài khoản của bạn nếu chẳng may qua đời. Người thừa kế sẽ toàn quyền quản lý và sử dụng tài khoản đó như một hoạt động tượng niệm đối với người đã khuất. Dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn cách bạn cách thêm tài khoản kế thừa cho tài khoản Facebook của mình.