Cách chuyển dữ liệu Word sang Execl giữ nguyên định dạng

Chuyển dữ liệu từ Word sang Execl giữ nguyên định dạng sẽ giúp bạn không mất thêm thời gian chỉnh sửa bảng tính khi muốn chuyển đổi dữ liệu qua lại giữa các công cụ văn phòng.