Cá mập nằm trên mặt đất vẫn tung cú đớp cực nhanh vào tay người