'Biển lửa' ở khu công nghiệp Hà Nội gây thiệt hại hàng chục tỷ