Bé gái Mexico bị cột nước hất tung lên khỏi mặt đất