Báo hoa mai phóng lên cây, tóm gọn cú mèo đang nằm trong tổ