Auto Call Recorder - Ứng dụng ghi âm trên Android

Auto Call Recorder for Android là ứng dụng ghi âm cuộc gọi một cách tự động, chạy được trên các thiết bị có hệ điều hành 2.2 trở lên và miễn phí sử dụng.