AskAdmin (Appadmin v1.2) - Phần mềm bảo vệ ứng dụng, tập tin mạnh mẽ

AskAdmin là phần mềm bảo vệ và chặn mọi thay đổi bất hợp pháp các tập tin máy tính. Nó được thiết kế để hạn chế việc sử dụng các ứng dụng Windows mà không được phép của chủ nhân hệ thống.