amoCRM Promo Video - Phần mềm quản lý khách hàng trên Android

Ứng dụng amoCRM là một công cụ tuyệt vời cho doanh nghiệp và những người làm kinh doanh, giúp họ quản lý tất cả danh sách khách hàng, địa chỉ liên hệ, kế hoạch công việc và nhiều hơn thế nữa.