Nữ nhân viên tá hỏa khi 'Ninja lead' lao xe vào cửa hàng