Cách tìm kiếm video YouTube trực tiếp trên Viber

Hiện nay ứng dụng chat Viber đã hỗ trợ tính năng tìm kiếm video Youtube đã được Viber hỗ trợ trực tiếp trên cửa sổ chat. Tuy nhiên tính năng tìm kiếm video không xuất hiện ngay bên ngoài phần tính năng chính nên chúng ta sẽ phải thực hiện vài thao tác đơn giản. Việc tích hợp tính năng tìm kiếm trên Youtube sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian mở thêm ứng dụng Youtube hay trình duyệt web để tìm kiếm.