Bồ câu bay trước họng pháo đúng lúc khai hỏa và cái kết thảm