Nguyên liệu để đúc quả trứng này là ... vàng kim loại!