Những vận động viên nhảy xa ... trong tự nhiên là đây!