Loại gel mới cứng gấp 5 lần thép nhưng mềm như thạch