Súng bắn nước khổng lồ, chứa 7,5 lít nước, bắn ra dòng nước với tốc độ 437 km/h