Cá mất đầu, lọc xương vẫn nhảy tưng tưng trên khay