Thang máy không sử dụng dây cáp đầu tiên trên thế giới đã xuất hiện tại Đức