Đi bơi mà có vật dụng này thì cũng yên tâm phần nào!