Bậc thầy kiếm thuật Nhật Bản chém đứt đôi viên đạn đang bay 200 dặm/h