Kết thúc bất ngờ khi để máy ép thủy lực "tra tấn" thỏi vàng 24K nguyên khối 1 kg