Trong Star Wars, đây là bài nhạc nổi lên mỗi khi Darth Vader xuất hiện