Người ta rửa những đoàn tàu dài cả trăm mét như thế này đây