Viên thủy tinh "nước mắt Hà Lan" khiến viên đạn vỡ vụn