Nga chế tạo thành công robot đời mới có thể tự... bắn súng