Ngắm bức tượng đôi tình nhân “biết đi” nổi tiếng thế giới