GBU 43, loại bom phi hạt nhân mạnh nhất từng được Mỹ sử dụng ngoài chiến trường